Photo:
Yoshihiro Sasaki

Homepage
http://sasaki.cc
Camera:
EOS-1D
EF400/4DO, Ext 2xII
EF22-55, EF70-200/2.8 IS